fbpx
Dom Wczasów Dziecięcych „Bajkolas: zaprasza na ZIELONE SZKOŁY 
Cena to tylko: 225 zł za 6-dniowy pobyt (od II śniadania w poniedziałek do śniadanie w sobotę), a w tym:
  • zakwaterowanie;
  • wyżywienie (5 posiłków dziennie);
  • całodobowa opieka pedagogiczna wykwalifikowanych wychowawców DWD (z wykształcenia nauczycieli) z udziałem przyjeżdżających nauczycieli (w ramach ich tygodniowego przydziału zajęć w macierzystej szkole –  forma i czas realizacji zajęć u nas do uzgodnienia).

Ponadto,  wychowawcy placówki są przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Placówka zapewnia w razie zachorowania czy wypadku dziecka dowóz do lekarza lub na SOR pod opieką wychowawcy klasy.

DWD BAJKOLAS serdecznie zaprasza wszystkie dzieciaki!

Chcemy naszym podopiecznym przekazywać wiedzę w sposób zachęcający do samodzielnych poszukiwań i aktywnej nauki.
Pobudzamy ich kreatywność i uzdolnienia poprzez liczne warsztaty, lekcje żywej historii, wycieczki połączone ze zwiedzaniem zabytków, śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne, bale maskowe z nauką tańca czy teatrzyk lalkowy.

Więcej patrz: http://bajkolas.eu/oferta/