fbpx
 
Dom Wczasów Dziecięcych „Bajkolas” zaprasza na ZIELONE SZKOŁY 
Już od 250 zł za 6-dniowy pobyt (od II śniadania w poniedziałek do śniadanie w sobotę), a w tym:
  • zakwaterowanie;
  • wyżywienie (5 posiłków dziennie);
  • grillowanie połączone pieczeniem kiełbasek;
  • warsztaty plastyczne i techniczne, zajęcia sportowe (w tym olimpiada sportowa);
  • gry terenowe; gry ekologiczne; zajęcia integracyjne; zajęcie rozrywkowe (np. Koło Fortuny, Jeden z Dziesięciu, Kocham Cię Polsko) i wiele innych atrakcji;
  • całodobową opiekę pedagogiczną wykwalifikowanych wychowawców DWD z udziałem przyjeżdżających nauczycieli.

Ponadto,  wychowawcy placówki są przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Placówka zapewnia w razie zachorowania czy wypadku dziecka dowóz do lekarza lub na SOR pod opieką wychowawcy klasy.

DWD BAJKOLAS serdecznie zaprasza wszystkie dzieciaki!

Chcemy naszym podopiecznym przekazywać wiedzę w sposób zachęcający do samodzielnych poszukiwań i aktywnej nauki.
Pobudzamy ich kreatywność i uzdolnienia poprzez liczne warsztaty, lekcje żywej historii, wycieczki połączone ze zwiedzaniem zabytków, śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne, bale maskowe z nauką tańca czy teatrzyk lalkowy.

Więcej patrz: http://bajkolas.eu/oferta/