fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu bajkolas.eu należącego do Domu Wczasów Dziecięcych „Bajkolas” w Kołkówce

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Wczasów Dziecięcych „Bajkolas” w Kołkówce. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie. Dane osobowe nie będą udostępniane stronom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych poprzez kontakt na adres: dwd@bajkolas.pl, w celu ich sprostowania i usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.