fbpx

Zajęcia programowe

Zajęcia rekreacyjno-sportowe
• zabawy na świeżym powietrzu/ sali gimnastycznej (np. dwa ognie, rzut do celu, badminton, ringo, zbijany);
• letnie/zimowe igrzyska sportowe;
• fitness dla dzieci (x-box i sala do fitness);
• profilaktyczna gimnastyka korekcyjna;
• zabawy z chustą animacyjną;
• sprawnościowy tor przeszkód (hulajnogowy tor przeszkód, deskorolkowy tor przeszkód);
• zespołowe gry sportowe (piłka nożna, hokej, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, rugby, baseball);
• spacery krajoznawcze;
• marszobieg w terenie;
• gra ekologiczna/gra terenowa/gra detektywistyczna;
• tańce w kręgu;
• szkoła tańca.

  Zajęcia artystyczno-plastyczne
  • Kołkówka w obrazkach (co zapamiętałeś ze spaceru?);
  • figurki z gipsu (odlewanie i malowanie);
  • decupaqe;
  • Teatrzyk Kołkówkowy (przygotowanie pacynek oraz wymyślanie przedstawienia);
  • śpiewnik Bajkolasu;
  • ,,Bajkopis”(prowadzenie obrazkowego pamiętnika pobytu);
  • origami przestrzenne i z koła;
  • koraliki-prasowanki;
  • tworzenie pocztówek, laurek itp.;
  • malowanie w plenerze;
  • plecienie wianków;
  • kreatywna malowanka;
  • logo pokoju;
  • przygotowanie repertuaru do ogniska;
  • plakat z wykorzystaniem skarbów lasu;
  • wykonanie flagi narodowej i godła różnymi technikami;
  • świat muzyki w obrazkach (zajęcia relaksacyjne);
  • historia i nauka śpiewu hymnu – ,,Mazurek Dąbrowskiego”.

  Zajęcia krajoznawczo-regionalne

  • spacer zapoznawczy w terenie (topografia wsi; struktura gospodarstw wiejskich; Zamorski – najsłynniejszy Kołkowicznian; szlak planetarny w gminie Rzepiennik Strzyżewski; żeremie bobrów na Czerwonym Potoku)
  • spacer do XVI-wiecznego Kościółka Św. Jana Chrzciciela w Rzepienniku Biskupim;
  • wycieczka piesza do kapliczki słupowej (latarnia kupiecka) w Jodłówce Tuchowskiej (co to jest legenda?; Park Krajobrazowy Pasma Brzanki; pomnik przyrody; bohaterowie II wojny światowej naszych okolic);
  • spacer do pobliskiego lasu;
  • gry terenowe (w tym podchody).

  Zajecia kulturalno – rozrywkowe
  • „The voice of Bajkolas”;
  • Koło fortuny;
  • „Scena Bajkolasu zaprasza” – teatrzyk kukiełkowy;
  • Zabawa taneczna z konkursami;
  • Dyskoteka;
  • Bajki na dobranoc;
  • Grillowanie połączone z pieczeniem kiełbasek i śpiewaniem piosenek;
  • Kalambury;
  • Chrzest;
  • Familiada;
  • Turniej „Łgarz”;
  • Tak to leciało;
  • 1 z 10;
  • Talent show.

  Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze
  • dbamy o zdrowy uśmiech;
  • kolorowo na talerzu (sałatka, kanapka, sok);
  • pierwsza pomoc przedmedyczna;
  • bezpiecznie na drodze;
  • „Uwaga wypadek!” (numery alarmowe, jak rozmawiać z dyspozytorem?);
  • „Śniadanie – dobry start na cały dzień!”;

  Zajęcia ekologiczne
  • dbamy o środowisko (,,Dekalog ekologa”);
  • quiz pt. ,,Fauna i flora naszych lasów”;
  • plakat z wykorzystaniem skarbów lasu;
  • mikroklimat okolicy;
  • gra ekologiczna;
  • konkurs recyklingowy;
  • spacer do lasu – skarby lasu.